top of page

Algemene voorwaarden

Boekt u een afspraak bij Born2Relax Harderwijk, dan gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden

 

Afspraak maken

 • Via onze website kunt u een arrangement boeken. Deze dient direct via Ideal betaalt te worden. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn voor u, dan kunt u contact op nemen om naar de mogelijkheden te kijken.

 • Heeft u een cadeaubon dan kunt u telefonisch of via email een afspraak maken.

 • Indien u een afspraak hebt gemaakt, gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden betreffende annuleren, te laat komen of no-show.

 

Annuleren – te laat komen – no show

 • Annuleringen dienen per e-mail, minimaal 24 uur van tevoren worden gedaan. Dit kan door een mail te sturen naar info@born2relax.com. Graag uw naam, geboekte datum en tijd vermelden in de mail.

 • Bij annuleringen binnen 24 uur of een no-show vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag of ingeleverde cadeaubon plaats.

 • Annuleringen die minimaal 24 uur van tevoren zijn doorgegeven, worden gerestitueerd middels een code ter waarde van het reeds betaalde bedrag. Met deze code kunt u binnen 8 weken een nieuwe afspraak maken. Na de termijn van 8 weken verloopt deze code.

 • We verwelkomen u graag maximaal 25 min voor aanvang van uw afspraak zodat u eventueel nog rustig de tijd kunt nemen om te voeden. De tijd van uw afspraak is de starttijd en indien u te laat komt, zullen we deze tijd van de float tijd moeten aftrekken om te voorkomen dat volgende klanten hier hinder van ondervinden.

 

Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn uitsluitend in te leveren op arrangementen en niet op producten die te verkrijgen zijn in onze Babyspa.

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van cadeaubonnen, deze bevat namelijk een unieke code, die wij niet kunnen achterhalen en opnieuw kunnen aanmaken.

 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 • Cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig vanaf de aanschafdatum, daarna vervalt de code.

 • Born2Relax behoudt zich het recht om cadeaubonnen te weigeren indien deze is verlopen of gedupliceerd.

 • Cadeaubonnen zijn af te halen in de spa of kunnen worden verzonden per post (De kosten voor het verzenden van de cadeaubon zijn niet bij de prijs inbegrepen)

 • Het namaken van cadeaubonnen is verboden.

 

Kortingsbonnen/codes

 • Kortingsbonnen of codes zijn alleen geldig op aangeboden sessies, niet op producten.

 • Kortingsbonnen of codes zijn niet geldig in combinatie met reeds lopende acties.

Aansprakelijkheid

 • Je betreedt Born2Relax baby spa op eigen risico.

 • Als ouders/begeleiders ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de baby(’s) die onder toezicht Born2Relax baby spa betreden.

 • Born2Relax babyspa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen tijdens een sessie.

 • Mocht er sprake zijn van gebruik van medicijnen, hulpmiddelen of medische klachten en is uw baby onder behandeling bij een arts of specialist geef dit dan door vóór dat je aan de babymassage van een spa sessie begint. Overleg dit met de arts of specialist alvorens een sessie bij Born2Relax babyspa te boeken. 

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid en/of gesteldheid van de baby.

 • Born2Relax babyspa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties op de producten.

 • Born2Relax babyspa is afdoende verzekerd tegen aansprakelijkheid, mits deze is veroorzaakt door medewerkers van Born2Relax babyspa.

 • Born2Relax babyspa is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk is, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade, waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Born2Relax babyspa dekking biedt.

 • Born2Relax babyspa is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van kleding, apparatuur, eigen speelgoed of andere spullen die geen eigendom zijn van Born2Relax babyspa.

 • Born2Relax babyspa is niet aansprakelijk voor schade aan (of met) voertuigen van de wederpartij, diens gast(en) en/of derden die zich op het terrein van Born2Relax babyspa bevinden.

 • Born2Relax babyspa kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen. Baby’s dienen altijd vergezeld te worden en nauwlettend in de gaten gehouden te worden door de ouders en/of voogd. 

 • De medewerkers van Born2Relax babyspa zijn gediplomeerd en gecertificeerd en zullen je baby nauwlettend in de gaten houden.

Copyright

 • Alle door Born2Relax verstrekte informatie en adviezen voorafgaand aan de sessie t.b.v. het floaten en massage zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor eigen doeleinden en mogen niet openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden of ter kennis aan derden worden gebracht.

 • Niets van de website en beeldmateriaal mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Born2Relax babyspa.

Persoonsgegevens/ privacy

 • Voorafgaand aan een behandeling of sessie zal Born2Relax babyspa vragen om een online intakeformulier met persoonlijke gegevens in te vullen, zodat wij de behandeling zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Dit zal gebeuren tijdens het reserveren van de afspraak.

 • Deze gegevens zullen opgeslagen worden in een database. Deze gegevens zijn alleen opvraagbaar door de behandelde persoon of diens verzorg(st)er (bij minderjarige) en zal niet aan derden uitgegeven worden.

 • Born2Relax babyspa zal zorg dragen voor geheimhouding van de beschikbare gestelde gegevens en zal ook zijn medewerkers hier aan houden.

 • Born2Relax  neemt persoonlijke gegevens van u op in een geautomatiseerd systeem. Deze gegevens worden gebruikt om de door uw gekozen dienst(en) correct uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

 • Born2Relax  behandelt de persoonlijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens welke van toepassing zijn sinds mei 2018.

 

Wijzigingen voorwaarden

 • Born2relax is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

 • De meest actuele versie van de voorwaarden is vindbaar via onze website

Born2Relax Harderwijk

Thorbeckelaan 11

3843 WL Harderwijk

KvK nr. 66951712

bottom of page