Reserveren


Bij een reservering wordt de een vooruitbetaling van € 15,00, dit om zeker te zijn dat de gereserveerde afspraak nagekomen wordt. Als de betaling is voldaan, is de afspraak definitief. 

 • Floaten met een neckfloat kan bij Born2Relax babyspa in beginsel tot 8 maanden oud. Baby's die prematuur/dysmatuur zijn geboren kunnen vaak nog wat langer komen floaten, overleg dat voor de afspraak met Born2Relax babyspa.

 • Bij het reserveren van een afspraak ga je automatisch akkoord met de voorwaarden van Born2Relax. Gelieve deze voorwaarden nogmaals goed door te nemen.

 • Wil je reserveren en heb je een cadeaubon, met een QR code, mail dan een foto van deze code naar info@born2relax.nl om de code om te laten zetten. 

 

Annuleringen


Wil je een afspraak annuleren, en is verzetten geen optie dan zijn wij helaas genoodzaakt om enkele voorwaarden te hanteren. Dit is noodzakelijk, daar wij ook kosten maken en tijd moeten reserveren in de agenda. Doe dit zo snel mogelijk indien mogelijk per mail op info@born2relax.nl.

Tot 1 week voor de geplande datum kun je de sessie kosteloos annuleren. Mocht er onverhoopt iets gebeuren en is tijdig annuleren niet mogelijk, overleg dan met ons zodat er een passende oplossing gezocht kan worden.

 

Afspraak verzetten/no show


Wil je je afspraak verzetten en doe je dat binnen 24 uur voor de afspraak dan kan Born2Relax babyspa de volledige sessie aan kosten in rekening brengen. In geval van bijzondere omstandigheden kunnen wij hier eenmaal vanaf zien. De medewerker van de spa zal hier over oordelen. 

 • Wij verstrekken een code waarmee een nieuwe afspraak kan worden gemaakt, de code is 1 maand geldig.

 • Je bent er zelf verantwoordelijk voor om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak te maken, de afspraak hoeft niet binnen 1 maand plaats te vinden, echter de afspraak moet wel binnen 1 maand zijn gemaakt.

 • Voor afspraken die binnen de 24 uur worden geannuleerd zonder legitieme reden brengen wij het gehele bedrag van de sessie in rekening. 

 • Wanneer de sessie tijdig geannuleerd wordt kan de afspraak zonder verdere kosten binnen 1 maand verplaatst worden. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om deze afspraak in te plannen. 

 • Een afspraak kan ingepland worden tot de baby maximaal 8 maanden oud is.

 • Wanneer je zonder tegenbericht (no-show) niet op een afspraak verschijnt zullen wij het volledige bedrag van de sessie factureren.

 • Boek je na een no-show een nieuwe afspraak in dan ontvang je van ons een betaalverzoek voor de nieuw geplande afspraak. Ontvangen wij deze betaling niet op tijd dan zal de afspraak geannuleerd worden.

 • Born2Relax behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden een sessie te annuleren.

 

Behandelingen/sessies
 

Je bent maximaal 20 minuten voor aanvang van de sessie welkom bij Born2Relax 

 • Bij te laat komen op de afspraak, zal de behandeling waarvoor je hebt gereserveerd ingekort worden met de tijd die je te laat bent.

 • Om de sessie relaxed te beginnen is het aan te raden ten minste 10 minuten voor aanvang van de sessie aanwezig te zijn.

 • Je verblijft maximaal 90 minuten bij Born2Relax afhankelijk van welke sessie je hebt geboekt.

 • De duur van de gehele sessie is afhankelijk van hoelang de baby het uithoudt, dit kan soms al na 10 minuten zijn, maar meestal duurt dat wel rond de 25 minuten.

 • Tijdens je verblijf bij Born2Relax kun je kosteloos gebruik maken van onze voorzieningen (waterkoker, magnetron, flessenwarmer) en zullen wij je voorzien van heerlijke verse bonenkoffie, thee of wat anders tijdens het wachten.

 • Bij aanvang en tijdens het floaten en/of massage dient er altijd een begeleider/verzorger aanwezig te zijn.

 

Cadeaubonnen/Gifty


Alleen cadeaubonnen die aangeschaft zijn bij Born2Relax kunnen als betaalmiddel gebruikt worden voor alle diensten die worden aangeboden bij Born2Relax babyspa..

 • Cadeaubonnen zijn op te halen op afgesproken tijden of je kunt deze per post of digitaal ontvangen. De kosten voor het verzenden zijn voor de koper en bedragen €4,60 voor verzending met track and trace.

 • Dupliceren van onze cadeaubonnen is verboden. Wanneer Born2Relax dit constateert, zal aangifte gedaan worden.

 • Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Born2Relax.

 • Onze cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 • Cadeaubonnen zijn zolang ze niet zijn verzilverd 1 jaar geldig!

 • Verzilverde cadeaubonnen kunnen niet opnieuw geldig worden gemaakt bij annulering.  

 • Mocht je het bedrag van de cadeaubon niet in één keer opmaken, dan blijft de restwaarde staan. Je kunt dezelfde code dan weer gebruiken om dit tegoed te verzilveren. Wij betalen geen contanten/restbedragen retour. *LET OP, ook niet inwisselbaar voor producten.

 • Wil je de datum van de cadeaubon verlengen met 1 jaar stuur dan ten minste 2 weken voor het verlopen van de cadeaubon een mail naar info@born2relax.nl met een foto van de bon waarop de code zichtbaar is met het verzoek deze met een jaar te verlengen. Je ontvangt dan van ons een mailtje als het is geregeld.

 • Verzilver je de bon niet binnen 1 jaar dan vervalt de code.

 • Wil je de bon liever weggeven en opnieuw laten inpakken dan brengen wij eenmalig                  € 7,50 administratiekosten in rekening en ontvang je een nieuwe bon. Doe dit ook uiterlijk 2 weken voor dat de geldigheidsduur van de cadeaubon is verlopen.

 • Born2Relax behoud zich het recht voor om cadeaubonnen te weigeren indien deze zijn geblokkeerd.

 

Kortingsbonnen/codes


Kortingsbonnen of codes zijn alleen geldig op aangeboden sessies, niet op producten.

 • Kortingsbonnen of codes zijn niet geldig in combinatie met reeds lopende acties.

 • De kortingsbonnen kunnen alleen worden ingeleverd op de reguliere prijs van een sessie, uiteraard kun je wel komen in een actieperiode, maar dan rekenen wij de reguliere prijs minus de korting die op je bon vermeld staat.

 

Aansprakelijkheid


Je betreedt Born2Relax babyspa op eigen risico. 

 • Als ouders/begeleiders ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de baby(’s) die onder toezicht Born2Relax babyspa betreden.

 • Mocht er sprake zijn van gebruik van medicijnen, hulpmiddelen of medische klachten en is uw baby onder behandeling bij een arts of specialist geef dit dan door vóór dat je aan de babymassage van een spa sessie begint. Overleg dit met de arts of specialist alvorens een sessie bij Born2Relax babyspa te boeken. 

 • Born2Relax babyspa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel of voor schade of vermissing van eigendommen tijdens een sessie.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid en/of gesteldheid van de baby.

 • Born2Relax babyspa is afdoende verzekerd tegen aansprakelijkheid, mits deze is veroorzaakt door medewerkers van Born2Relax babyspa.

 • Born2Relax babyspa is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk is, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade, waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Born2Relax babyspa dekking biedt.

 • Born2Relax babyspa is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van kleding, apparatuur, eigen speelgoed of andere spullen die geen eigendom zijn van Born2Relax babyspa.

 • Born2Relax babyspa is niet aansprakelijk voor schade aan (of met) voertuigen van de wederpartij, diens gast(en) en/of derden die zich op het terrein van Born2Relax babyspa bevinden.

 • Born2Relax babyspa kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen. Baby’s dienen altijd vergezeld te worden en nauwlettend in de gaten gehouden te worden door de ouders en/of voogd. 

 • De medewerkers van Born2Relax babyspa zijn gediplomeerd en gecertificeerd en zullen je baby nauwlettend in de gaten houden.

 

Persoonsgegevens/ privacy


Voorafgaand aan een behandeling of sessie zal Born2Relax babyspa vragen om een online intakeformulier met persoonlijke gegevens in te vullen. Zodat wij de behandeling zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Dit zal gebeuren tijdens het reserveren van de afspraak.

 • Deze gegevens zullen opgeslagen worden in een database. Deze gegevens zijn alleen opvraagbaar door de behandelde persoon of diens verzorg(st)er (bij minderjarige) en zal niet aan derden uitgegeven worden.

 • Born2Relax babyspa zal zorg dragen voor geheimhouding van de beschikbare gestelde gegevens en zal ook zijn medewerkers hier aan houden.

 • Born2Relax babyspa neemt de persoonlijke gegevens van u op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Deze gegevens worden gebruikt om de door u gekozen dienst(en) correct uit te kunnen voeren.

 • Born2Relax babyspa stelt je persoonlijke gegevens nooit aan derden beschikbaar.

 • Born2Relax babyspa behandelt de persoonlijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • De door jou opgegeven gegevens worden veilig opgeslagen op een daarvoor bestemde veilige server van Born2Relax babyspa.

 

Betalingen


Voor alle spa sessies wordt tijdens het reserveren een volledige betaling gevraagd. Op deze manier ben je er zeker van dat de afspraak is gereserveerd.

 • Bij een boeking gaat de klant automatisch akkoord met de bovengenoemde algemene voorwaarden. Bij een annulering binnen 24 uur voor de afspraak of een no-show zullen wij kosten in rekening brengen.

 

Website


Zodra je gebruik maakt van de website www.born2relax.nl dan wordt de mogelijkheid geboden om akkoord te gaan met cookies. Wij verzamelen deze alleen om een goed inzicht te hebben van onze klanten. De gegevens worden bijgehouden en opgeslagen op een veilige server. Zo kunnen wij onze diensten eventueel aanpassen, afstemmen en/of verbeteren.

 • Je kunt er ook voor kiezen om cookies uit te zetten of te weigeren. Echter bestaat dan de mogelijkheid dat sommige functies van de site niet goed functioneren.

 

Copyright
Niets van de website en beeldmateriaal mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Born2Relax babyspa.

 • Alle door Born2Relax verstrekte informatie en adviezen voorafgaand aan de sessie t.b.v. het floaten en massage zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor eigen doeleinden en mogen niet openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

Wijzigingen in deze voorwaarden worden vastgesteld door Born2Relax babyspa.
Door een afspraak te maken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Born2Relax babyspa.

Born2Relax babyspa

Industrieweg 3 C 1

8263 AA Kampen

KvK-nummer: 74978292

BTW nr: NL860095563B01